OBJECTIUS

Entre els objectius de la Societat d'Observadors Meteorològics de les Illes Balears (SOMIB) podem destacar:

1.- La promoció, l'observació del temps atmosfèric i el coneixement dins l'àmbit de la meteorologia, la climatologia i ciències afins, en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

2.- Promoure   la   intercomunicació   entre els   associats   i   les persones interesades en la temàtica   meteorològica i   climatològica, tant   a   través de fòrums   en   la   xarxa com de trobades d'intercanvi de coneixements. En aquest sentit es   tracta d'una   associació oberta tant   als observadors afeccionats com als professionals i investigadors del temps i el clima. Per tant,   la SOMIB tendrà   com a objectiu   el   d'organitzar   trobades,   forums,   exposicions   i   congresos amb aquesta temàtica.

 

3.- Promocionar l’observació meteorològica i la recollida de dades de qualitat, oferint assessorament en la instal·lació d’estacions meteorològiques automàtiques i fomentant la instal·lació de noves estacions en llocs d’especial importància climàtica a les Illes.

 

4.- Difondre i acostar de forma comprensible la meteorologia i la climatologia a la societat Balear.