SOMIB(Societat d´Observadors Meteorològics Illes Balears)

 

DESEMBRE DE 2012:

 

LA SOMIB INSTAL·LA UNA ESTACIÓ AUTOMÁTICA AL CIM DEL PUIG DEL CASTELL D’ALARÓ (820m)

 

Dia 18 de desembre de 2012 es va produir la instal·lació de la primera estació meteorològica propietat de la SOMIB al cim del Castell d’Alaró. Es tracta d’una estació model Davis Vantage Pro2 inalàmbrica. L’ISS de l’estació s’ha instal·lat a un màstil de telefonia móvil situat just al cim del Puig d’Alaró (820m) mentre que la consola receptora i l’ordinador que puja les dades a internet es troben situats a les instal·lacions de l’Hospederia situada al cim i gestionada per la Fundació Castell d’Alaró.

 

La instal·lació d’aquesta estació ha estat possible gràcies a la cessió de la mateixa que ha realitzat un soci a la SOMIB i al conveni que s’ha firmat amb la Fundació Castell d’Alaró. S’ha d’agrair també a l’empresa Wi-fi Baleares que ens hagi permès situar la nostra estació aprofitant el seu màstil de telefonia situat just al cim i per oferir-nos una excel·lent connexió a internet.

 

Les dades d’aquesta estació es poden consultar en l’apartat de “Estacions SOMIB de la nostra web o també a través del portal de meteoclimatic.

 

 

Esperam que aquesta estació aporti dades d’interès tant per afeccionats a la meteorologia com per excursionistes en general. Segur que ens ajudarà a conèixer millor la realitat climàtica de la nostra Serra de Tramuntana i ens ajudarà al seguiment i estudi de fenòmens meteorològics diversos.

 

 

 


NOVEMBRE DE 2012:

LA SOMIB SIGNA UN CONVENI AMB LA FUNDACIÓ CASTELL D’ALARÓ PER INSTAL·LAR UNA ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA AL CIM DEL PUIG D’ALARÓ

El passat 26 de novembre el senyor Joan Cubells, president de la SOMIB, i el senyor Mateu Marcús, president de la Fundació Castell d’Alaró varen signar el conveni que regula les condicions per a la instal·lació d’una estació meteorològica Davis al cim del Puig d’Alaró. Els contactes entre la SOMIB i la Fundació s’havien iniciat a l’estiu i s’ha de destacar que la confiança d’ambdues parts en el projecte han possibilitat la signatura d’aquest conveni. Aquest conveni és el pas previ a la instal·lació de l’estació, la qual es durà a terme tan aviat com es solucionin els problemes tècnics i logístics que comporta el fet d'instal·lar una estació automàtica en un lloc relativament aïllat de la nostra Serra de Tramuntana.

 

 

El senyor Joan Cubells (al fons), president de la SOMIB i el senyor Mateu Marcús, president de la Fundació Castell d’Alaró, en el moment de la signatura del conveni el passat mes de novembre a la localitat d’Alaró.